Roermondse vondeling heeft zusje in Duitsland

vrijdag 25 oktober 2013

Roermond - De baby die op 18 juni van dit jaar is gevonden in Maasniel heeft een zusje. Haar broertje werd op 18 juni even na 06.00 uur in de ochtend gevonden op een groenstrook bij de hoek van de Broekhin-Zuid en de Wilhelminalaan (gemeente Roermond).

Dit is gebleken uit het nadere onderzoek, zoals dit is ingesteld door derecherche Roermond, waaronder ook vergelijkend dna-onderzoek door de forensischerecherche.

Zusje

Vastgesteld is dat het DNA van het jongetje een match oplevert met een DNAdat is opgenomen in de Europese databank van Prum, op grond waarvan kan wordenvastgesteld dat de Roermondse vondeling dezelfde biologische moeder heeft alseen vondeling in Duitsland.

Het betreft hier een meisje dat te vondeling is gelegd in Duitsland en daargevonden is op 20 oktober 2011 rond 12.30 uur in de middag bij een parkeerplaatsaan de Wendelinusstrasse te Hurth, nabij de aansluiting met autobaan 1/E31, evenonder Keulen. De kinderen hebben zoals gezegd in ieder geval dezelfdebiologische moeder. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of zij ook dezelfdevader hebben en volle broer en zus zijn dan wel halfzus en -broer.

De afstand tussen de vindplaatsen (Roermond en Hurth) van de vondelingenbedraagt een kleine honderd kilometer.

Moeder nog onbekend

In het onderzoek hebben de Roermondse recherche en forensische opsporingnauwgezet samengewerkt met de Duitse Staatsanwaltschaft (het OM) en depolitie te Keulen. Vooralsnog hebben de opsporingsinspanningen niet geleid naarde moeder van het jongetje en het meisje.

In de komende tijd zal door politie en justitie overwogen worden om ook viatv de hulp van het publiek in te roepen om de moeder en wellicht ook de vadervan beiden te achterhalen.

Tot die tijd kunnen burgers informatie over de vondelingen melden opvondeling@limburg-noord.politie.nlof op 0900-8844. Het nummer van Meld Misdaad Anoniem is 0800-7000.

Woordvoering

De woordvoering over dit bericht wordt gedaan door het Openbaar Ministerie inLimburg.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Herkenbosch | 112 alarmeringen Herkenbosch | Goedkoop Tanken in Herkenbosch | Supermarkten in Herkenbosch | Weerbericht Herkenbosch